Fravær og Ferie

 

1.juli  2015   har jeg valgt at stoppe som praktiserende læge og går på efterløn/pension.

Klinikkens patienter overdrages til LÆGERNE UNDER ELMENE  7A

Dvs. KIT CHRISTENSEN og CECILIE JACOBSEN,der dermed udvider deres 2-lægers kompagniskabs praksis til en 3-lægers ditto.

Dette pga. en kombination af egne helbredsproblemer og den sidste overenskomst med regionerne,der blev påtvunget de  praktiserende læger ved regeringsindgreb. Dette medfører  kontrol,akkreditering og registrering-også kaldet “kvalitetskontrol”,men medfører mindre tid til patienten og mindre indflydelse på egen  praksis .

Det er med vemod at jeg har truffet denne beslutning og jeg vil utvivlsomt komme til at savne  mine mange søde patienter,jeg har kendt i rigtigt  mange år.

Patienterne vil automatisk få tilsendt et nyt  gult sygesikringskort i løbet  af de sidste uger  af juni mdr.

 

 

—————————————————————